Nowelizacja przepisów w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych w dziedzinie elektroenergetyki ma na celu skrócenie i uproszczenie dotychczasowych procedur. Dzięki temu, spodziewane jest znaczące zwiększenie skali inwestycji realizowanych przez podmioty z sektora energetycznego.

Wprowadzenie postępowania związane z lokalizacją strategiczną – zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorstwa energetyczne mogą składać wnioski do wojewodów w celu rozpoczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji strategicznej planowanych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Ta nowa procedura pozwoli na bardziej sprecyzowane określenie lokalizacji inwestycji, co z kolei przyczyni się do optymalnego wykorzystania zasobów i skrócenia czasu realizacji projektów.

Potencjalne wywłaszczenie nieruchomości – W konsekwencji ostatecznej decyzji wojewody o lokalizacji inwestycji, może dojść nawet do konieczności wywłaszczenia nieruchomości, przez które nowa infrastruktura energetyczna będzie przebiegać. To rozwiązanie, choć kontrowersyjne, ma służyć interesom publicznym, umożliwiając rozwój i modernizację sieci przesyłowych.

Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości – Osoby posiadające nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci przesyłowej, zostaną objęte prawem do odszkodowania. Odszkodowanie to będzie wypłacane przez Skarb Państwa jako rekompensata za utratę części nieruchomości lub ich zakłócenie w związku z infrastrukturą energetyczną. Wysokość odszkodowania będzie uzgadniana w toku negocjacji między właścicielami a wojewodami, co zapewni uczciwe i adekwatne wynagrodzenie za ewentualne straty.

Podsumowując, nowelizacja przepisów ma na celu usprawnienie procesów inwestycyjnych w dziedzinie elektroenergetyki poprzez skrócenie i uproszczenie procedur. Przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły składać wnioski o lokalizację strategiczną inwestycji, a wojewodowie podejmą decyzje uwzględniające interes publiczny. Właściciele nieruchomości zostaną objęci prawem do odszkodowania w przypadku wywłaszczenia lub zakłócenia ich nieruchomości, a wysokość odszkodowania będzie wynegocjowana z wojewodami.

Adwokat Mateusz Chudziak