Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach rozwodowych oraz w postępowaniach działowych dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych (podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej). Asystę procesową zapewniamy również w sprawach ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi (alimenty, ustalenie kontaktowania się rodzica z dzieckiem, ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim).