dr Mateusz Chudziak

adwokat, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Toruniu. Jednocześnie obronił rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych z zakresu historii na temat dziejów Międzynarodowej Organizacji Kawy. Praca, zatytułowana "Międzynarodowa Organizacja Kawy. Pół wieku instytucji (1963-2012) wydana została w 2013 r. Na egzaminie adwokackim adw. Mateusz Chudziak uzyskał ocenę celującą z bloku prawa cywilnego, a także uzyskał drugi wynik wśród zdających z okręgu Kujawsko - Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawniczego Union International des Avocats, w którym uczestniczy w komisjach prawa umów, ubezpieczeniowego oraz międzynarodowej sprzedaży towarów.

Specjalizuje się w prawie odszkodowawczym oraz ubezpieczeniowym. Doświadczenie i wiedzę w tym zakresie zdobywał pracując w latach 2012 - 2015 w jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Posiada również szczególną wiedzę z zakresu prawa handlowego oraz pocztowego.

Tel.: 501569415
e-mail: m.chudziak@chw-adwokaci.com

Jakub Witkowski

adwokat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie również Podyplomowe Studia Prawa Medycznego dla Prawników na UMK. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację adwokacką odbył w Toruniu w ramach struktury Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej. Egzamin adwokacki złożył z pierwszym wynikiem wśród zdających w Toruniu aplikantów. Jest mediatorem certyfikowanym przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz ekspertem stosowania przepisów „RODO” oraz zarządzania systemem ochrony danych osobowych.

Specjalizuje się w prawie medycznym, karnym, karnym wykonawczym, rodzinnym i spadkowym.

Tel.: 733256326
e-mail: j.witkowski@chw-adwokaci.com

Dominika Wojtczak - Witkowska

adwokat, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską napisała pod opieką naukową znanych polskich cywilistów prof. Mirosława Nesterowicza i prof. UMK Moniki Wałachowskiej, a zgłębiana przez nią tematyka obraca się wokół zagadnień dotyczących szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej w obszarze prawa medycznego. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych organizowanych na uniwersytetach w całym kraju. Jest autorką kilku publikacji z zakresu prawa rodzinnego. Posiada certyfikat językowy TOLES Higher potwierdzający jej znajomość prawniczego języka angielskiego.