Prawo karne

Bronimy klientów indywidualnych w procesach karnych, karnych skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Klientom zapewniamy również pomoc na etapie po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia, tj. w postępowaniu karnym wykonawczym tam, gdzie szybkie wykonanie orzeczenia naraża skazanego bądź jego rodzinę na ciężkie skutki (odroczenie wykonania kary, zezwolenie na jej odbywanie w systemie dozoru elektronicznego, wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności). Oferujemy również pomoc w postępowaniach ze stosunków międzynarodowych dotyczących przejęcia i przekazania ścigania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących europejskiego nakazu aresztowania („ENA”).