Odszkodowania i ubezpieczenia

Reprezentujemy klientów w sporach o odszkodowania za szkody majątkowe oraz niemajątkowe z umów ubezpieczenia. Asystujemy przy zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Dokonujemy analizy ogólnych warunków i oceniamy przydatność konkretnych klauzul pod kątem profilu działalności klientów i ich zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową.