Spółki i kontrakty

Konstruujemy umowy i statuty spółek handlowych w sposób dopasowany do potrzeb wspólników i charakteru działalności spółek. Przeprowadzamy kompletną procedurę rejestracyjną. Przeprowadzamy przekształcenia, łączenie i podział spółek. Zapewniamy obsługę przy rozwiązaniu i likwidacji spółek.

Ponad to:

Tworzymy umowy gospodarcze oraz asystujemy przedsiębiorcom w ich negocjowaniu. Specjalizujemy się w umowach współpracy gospodarczej, w tym umowach agencyjnych i dystrybucyjnych, w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz umowach o roboty budowlane.